Dowiedz się więcej

O naszym kempingu

Czterogwiazdkowy kemping „Nad Stradomką”, położony w malowniczej wsi Szczyrzyc w powiecie limanowskim, powstał z myślą o zaspokojeniu najrozmaitszych potrzeb gości w zakresie wypoczynku i rekreacji.

Blisko 1,5 ha przestrzeni – ogrodzonej, strzeżonej i monitorowanej – umożliwia jednoczesny pobyt aż do stu gości, którym mamy do zaoferowania nowoczesne zaplecze sanitarne i kuchenne, szereg mniejszych lub większych udogodnień oraz mnóstwo atrakcji rekreacyjnych, które z pewnością trafią w Państwa gusta.

Nasza oferta noclegowa obejmuje noclegi w bazie stałej, znajdującej się w Willi Sewer, a także pole namiotowe oraz stanowiska caravaningowe i camperowe z możliwością przyłączenia energii elektrycznej. Cały obiekt znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi, a niewielka odległość campingu od budynków użyteczności publicznej – sklepów, restauracji, apteki, szpitala czy stacji benzynowej – oznacza komfort i możliwość skupienia się na tym, co na campingu najważniejsze – na wypoczynku.

Mnogość dostępnych atrakcji czyni nasz kemping znakomitym miejscem do pobytu dla całej rodziny. Specjalnie dla dzieci przygotowaliśmy m.in. plac zabaw z atrakcjami, które pozwolą na przyjemne i aktywne spędzenie czasu. Z kolei wypożyczalnia rowerów umożliwi rodzinną eksplorację pobliskich górskich terenów, które są warte obejrzenia chociażby ze względu na położenie Szczyrzyca, mieszczącego się na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego.

Wśród innych atrakcji warto zwrócić uwagę również na grille i miejsca na ogniska, boiska do gier zespołowych, stół do tenisa stołowego, szachy ogrodowe, park wodny oraz dyskotekę. W bazie stałej mamy też do dyspozycji nowoczesne SPA, saunę, solarium, a także sale: bankietową i konferencyjną.

Serdecznie zapraszamy do spędzenia urlopu w naszym kempingu. Zachęcamy również do zapoznania się z galerią zdjęć na naszej stronie.

Sprawdź jak wygląda plan

Naszego kempingu

Plan sytuacyjny Nad Stradomką

REGULAMIN KEMPINGU
„Nad Stradomką“

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE

1. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości kempingu.
2. Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.

§ 2 PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

1. Doba pobytowa na kempingu trwa od godz.15:00 do godz.12:00 dnia następnego.
Do godz. 15:00 w dniu przyjazdu oraz po godz. 12:00 w dniu wyjazdu doliczamy połowę doby.
2. Niezwłocznie po przybyciu na kemping, gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji.
3. Do korzystania z pola kempingowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji kempingu
po uregulowaniu należności za cały okres pobytu z góry według cennika. Za uiszczoną opłatę
otrzymujemy dowód wpłaty , który należy zachować do dnia wyjazdu.
4. Wchodzenie na teren kempingu osób odwiedzających naszych gości zależy wyłącznie od decyzji
personelu recepcji. Odwiedzanie gości na terenie obiektu jest możliwe od godz. 10 do godz.22.
Opłata wynosi 15 zł cały dzień lub 10 zł odwiedziny trwające do 3 godzin.
5. Po upływie doby pobytowej korzystający z pola kempingowego mają obowiązek zgłosić swój
wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.
6. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa pola (wichury, deszcze, zmiany pogodowe,
wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.
7. Kemping może odmówić przyjęcia turystów , którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszyli regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, turystów lub szkodę na
osobie turysty, pracownika campingu lub innych osób przebywających na kempingu albo też w
inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów lub funkcjonowania obiektu. Również turystom
będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, którzy zachowują się
agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Turyści zakłócający spokój, lub
korzystający z kempingu w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z campingu bez
prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z KEMPINGU

1. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego, namiotów, pojazdu gościa wyznacza personel
kempingu.
2. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane
stanowiska kempingowe).
3. Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia
Zarządzjącego kempingiem.
5. Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w
nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
6. Osoby poruszające się po terenie campingu pojazdami są zobowiązane zachować szczególną
ostrożność i zredukować prędkość do 5 km/h.
7. Zabrania się jazdy na rowerach i hulajnogach po terenie kempingu.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU

1. Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz z innego sprzętu. Urządzeń
można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
2. Na stanowiskach biwakowych zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych (kuchenka,
lodówka, klimatyzacja itp.), które nie są standardowo przeznaczone do biwakowania o mocy
przekraczającej 500W. Podłączenie urządzeń o mocy przekraczającej 500 W należy bezwzględnie
uzgodnić z recepcją kempingu.
3. Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego przeznaczonych
pomieszczeniach.
4. Na terenie kempingu zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.
5. Umywalki, koryta, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób,
odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które
wspólnie użytkują wszyscy goście kempingu.

§5 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA CAMPINGU

1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na
terenie kempingu.
2. Właściciel kempingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów
będących własnością gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia nastałe z winy
gości.

§6 OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie kempingu.
2. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
3. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
4. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie kempingu.
5. Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijanie gwoździ) i ścinania drzew.
6. Sprzątanie po nieczystościach zwierzęcych leży po stronie właścicieli czworonogów.
7. Na terenie kempingu należy bezwzględnie przestrzegać zasady bezpieczeństwa i przepisów ppoż.

§7 PORZĄDEK I SPOKÓJ

1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.
2. Cisza nocna na kempingu obowiązuje od godziny 22.00 do 06.00.
4. Zabrania się korzystanie z radio- i TV-odbiorników, rozmów i śpiewania, które mogą stwarzać
hałas na terenie campingu.

§8 POZOSTAŁE ZASADY

1. Na terenie kempingu i w jego bliskiej okolicy psy mogą przebywać trzymane na smyczy i
pod kontrolą właściciela. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego
właściciel. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz
posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
3. Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie
nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.

§9 KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU
NA TERENIE KEMPINGU

1. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez
jednego z gości, dyrekcja campingu może odmówić mu dalszego pobytu na terenie kempingu.
3. Pozostałych informacji udziela personel recepcji.
4. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z
Recepcją kempingu.
5. Każdy kto bez wiedzy i zgody obsługi kempingu udostępnia energię elektryczną osobom, które
energii nie wykupiły może zostać przez kierownictwo pola wydalony bez zwrotu opłaty za
niewykorzystany pobyt.

Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego wypoczynku na naszym kempingu.